Web28
  • Stöd till utbildning av utsatta barn genom förvaltning av grundskolor i områden med betydande problem avseende utnyttjande av barn.
  • Stipendier till barn från utsatta miljöer.
  • Pedagogiskt stöd till offentliga och privata skolor i områden där vi bedriver verksamheter. Stödet ges i form av bokbuss, mobil bio, studiebesök, studieresor, skolbio.
  • Kamp mot olika former av barnarbete
  • Sensibilisering kring barnrättigheter och kulturell mångfald.
  • Utveckling av kulturella och idrottsliga aktiviteter för utsatta ungdomar.