PC_4187-1
  • Utbildning av ungdomar i hållbara jordbruksmetoder
  • Sensibilisering för miljöhänsyn
  • Rehabilitering av ekosystem,. inkl. rehabilitering av mangroveskogar
  • Skydd av fauna och flora