alCole

Ljus Framtid Utan Gränser, LFUG bildades den 16 maj 2015 och har till ändamål att:

 • verka för mänskliga rättigheter och jämställdhet samt stödja demokratiska principer.
 • i samverkan med lokala organisationer stödja ekonomisk, social och kulturell utveckling i utvecklingsländer generellt med betoning på miljö- och klimataspekter samt utbildning i Madagascar.
 • samverka med andra aktörer och organisationer, i synnerhet Eau de Coco med säte i Tuléar/Madagascar samt det europeiska nätverket eau de coco kopplat till denna organisation, se
 • särskilt verka för utveckling i södra Madagascar.
 • Särskilt stödja kulturverksamhet och kulturutbyte

  För mer information kontakta föreningen. Medlemskap kostar 100 kr. per år (Bg 205-3817). Medlen går oavkortat till verksamheten i södra Madagascar samt för att genomföra kören “Malagasy Gospel” och dess turneer ( besök i Sverige 2017-2018).
  E-post lfug2015@gmail.com
  Tel: 073-962 55 65- Hans Alldén